Alin Lolos – Chinuiții Satanei (Lupii, Vulpile, Fățarnicii, Apostații)

 
Saul împăratul este Tiparul si Oglindirea pocăiților Neconvertiţi din adunarile evanghelice.
Azi in adunări sunt Ismaeliți (Galateni 4:29), Edomiți (1Samuel 22:18,22), urmaşii lui Esau (Evrei 12:16) şi urmaşi ai lui Cain (1Ioan 3:12). Dacă nu se vor pocăi vor secera ceea ce au semănat in gândire, fapte, judecată, modă, neorânduială şi în respingerea Bibliei. Aceştia Niciodată nu au fost UNA cu noi sau cu Hristos Domnul, ci ei au strâns cu satana şi au risipit în poftele lor. Cine nu este cu noi este împotriva noastră şi cine nu e cu Hristos este impotriva Lui – Matei 12:30Alin Lolos