Sfârşit şi Început de an, Bilanț, Decizii, Sfaturi

Dacă ar fi să le spun la oameni înțelepciunea înțelepciunilor a celor mai mari cuvinte pe care le-ar putea rosti vreodată cineva sau pe care le-aş putea să le scot vreodată de la mine din viaţă şi să le dau lor, Cuvinte peste orice înțelepciune omenească, Cuvinte manifestând Perfecțiunea Lui Dumnezeu în a tot ce Este şi a tot ce a făcut. Dacă aş fi să mă remarc prin câteva cuvinte şi să-mi etalez cele mai mari, mai alese şi mai importante cuvinte ale mele, vă voi spune cuvintele mai mari decât orice cuvinte, mai ințelepte, mai pătrunzătoare şi mai minunate decât orice s-ar putea auzi vreodată, frumusețea frumuseților a tot ce s-ar putea declara vreodată frumos, splendit, imaculat. Cuvintele acestea, dacă le Crezi vei avea Viaţa Veşnică. Acestea sunt următoarele: Dumnezeu in Imensitatea, Măreția, Nemărginita şi Maximul a tot ce ÎL reprezintă pe El în Atribute, Caracter, Statut şi Putere, L-a jertfit pe Domnul Domnilor Alfa şi Omega Cel dintâi şi Cel de pe Urmă Începutul şi Sfârşitul Yahve Yehova Isus Hristos, făcându-L Jertfă de ispăşire, Jertfă Totală la Cruce, Jertfă Veşnică. Astfel, pentru că am păcătuit împotriva Unui Dumnezeu Veşnic, pedeapsa conform Scripturii este veşnică. Dumnezeu ÎL foloseşte pe Domnul Isus Hristos, făcându-L păcat, punând asupra Lui pedeapsa noastră şi tratându-L exact cum trebuia să ne trateze pe noi. Ba mai mult, Adevărata Dreptate şi Justiție nu se definesc doar prin faptul că în loc să mă omoare pe mine şi să mă pedepsească o veşnicie în iad, L-a omorât şi L-a pedepsit pe Hristos Domnul pentru mine, că asta ar arăta că Dumnezeu este nedrept precum altul plăteşte Pedeapsa mea, pe când Justiția are deaface cu cel rău şi cu cel nelegiut şi cere pedeapsa de la mine. Ci Dreptatea şi Justiția Sfântă a Lui Dumnezeu se arată că odată ce eu eram duşman şi împotriva Lui Dumnezeu prin naşterea şi trăirea mea decăzută, se arată că prin conceptul pe care L-a făcut Dumnezeu prin Credință, atunci când Cred în Hristos Domnul, nu doar că ÎL pedepseşte pe Hristos pentru mine şi nu doar că mi se face Transferul de la păcatele mele la Neprihănirea Lui, şi Neprihănirea Lui mi-o dă mine, deci nu doar că atunci când cred în El se face Transferul luându-mi păcatele atribuindui-se Lui şi luândui-se Neprihănirea imputăndumi-se mie, ci Dreptatea Justiției Lui Dumnezeu constă şi în faptul că prin Credința în Hristos intru în Hristos şi mă omoară şi pe mine la Cruce fiind Răstignit, Mort, Îngropat şi Înviat împreună cu Hristos Domnul la o Nouă Viață. Astfel prin Credința în Hristos este singura soluție ca Legea Lui Dumnezeu să fie Satisfăcută pe Deplin şi ca Atributele Lui să fie împlinite printr-o Amănunțită şi Profundă încredere în ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos Domnul la Cruce. Dumnezeu işi arată Dreptatea prin faptul că mă poate socoti iertat de Justiția Lui Veşnică fiind Satisfăcută pe deplin prin Hristos şi eu intrând în El prin Credință pot plăti Păcatele mele veşnice fiind omorât împreună cu Hristos de Dumnezeu care cere pedeapsa împotriva păcătosului. Prin Aceste lucruri odată înfăptuite, eu devin o Făptură Nouă prin Credința in Hristos încât cele vechi s-au dus şi Toate lucrurile s-au făcut noi, preocupându-mă de sfințenie şi de Voia Lui Dumnezeu datorită Naturii noi duhovniceşti şi a Duhului Sfânt primit în urma Credinței mele în a tot ce este Hristos şi a ceea ce a făcut El la Cruce, Ispăşirea, Transferul, Imputarea şi Totalitatea imaculată a morții şi învierii Lui. Acum odată eliberat de Justiția Legii, pentru că a fost pe deplin Satisfăcută în Hristos Domnul la Cruce, eu sunt o Făptură Nouă, Spălat prin Sângele Lui Hristos Isus Domnul şi înoit prin Duhul Sfânt, astfel toate cele vechi s-au dus iată că Toate lucrurile s-au făcut noi, stiind sigur şi fără dubii că merg în Rai, pentru că Temelia mea Hristos Niciodată nu se Zguduie şi Stânca mea Hristos Niciodată nu poate fi Sfărâmată… Alin Loloş