Doctrina

Scriptura

Scripturile Vechiului şi Noului Testament sunt infailibile, au fost date prin inspiraţia lui Dumnezeu şi reprezintă regula suficientă, sigură şi autoritară a  Lui, rezultand astfel credinta, mantuirea si ascultarea omului.

Dumnezeu

Există un singur Dumnezeu, Creatorul, Susţinătorul şi Conducătorul tuturor lucrurilor, având în Sine toate caracteristicile perfecte şi fiind infinit în toate acestea; toate fiinţele îi datorează Lui TOATA dragostea, reverenţă şi ascultarea.

Trinitatea

Este un singur Dumnezeu care ne este revelat ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt, fiecare cu atribute personale distincte, dar fără a fi divizate în natură, esenţă şi fiinţă.

Providenta

Dumnezeu, din eternitate, decretează sau permite tuturor lucrurilor să se întâmple şi susţine, direcţionează şi guvernează toate fiinţele şi evenimentele în mod continuu; totuşi nu ca şi cum ar fi autorul sau cel care aprobă păcatele, nici cel care distruge liberul-arbitru şi responsabilitatea omului.

Caderea Omului

Dumnezeu a creat iniţial omul după Chipul şi Asemănarea Sa, liber de păcat; dar prin ispita lui Satan, omul a încălcat porunca lui Dumnezeu şi a căzut de la sfinţenia şi neprihănirea sa originară; prin aceasta, urmaşii (descendenţii) omului moştenesc o natură coruptă depravata total care se împotriveşte total voii lui Dumnezeu şi Legii Sale, care sunt straini si vrajmasi cu Dumnezeu şi astfel sunt condamnaţi; şi de îndată ce devin capabili de acţiuni morale, devin şi călcători de lege, rezultand moartea iar apoi pedeapsa vesnica. Prin urmare oamenii se nasc despartiti de Dumnezeu, morti in pacat, orbi, depravati, vrednici sa fie urati si urandu-se unii pe altii, cu inimi impietrite si minti nechibzuite.

Mijlocitorul

Isus Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu este SINGURUL Mijlocitor Divin desemnat între Dumnezeu şi om. Luand asupra Sa natură omenească, fără păcat, El a împlinit Legea în mod desăvarşit, a suferit şi a murit pe cruce sub mania lui Dumnezeu pentru mântuirea păcătoşilor. El a fost îngropat, a înviat a treia zi şi S-a înălţat la Tatăl, la dreapta căruia El trăieşte pentru totdeauna ca să mijlocească pentru poporul Său. EL este singurul Mijlocitor, Profet, Preot, Rege al Bisericii şi Suveranul universului. EL este Dumnezeu intrupat in om, El este una cu Tatal, El este Dumnezeul Cel Atotputernic, El este MARELE CEL CE ESTE (Ioan 8:24).

Pocainta

Pocăinţa este un Har evanghelic (după cum este descris în Evanghelii) prin care Duhul Sfânt face o persoană conştientă de răul păcatului, pentru ca acea persoană să se smerească cu o întristare dupa voia Lui Dumnezeu, detestând păcatul şi urându-se pe sine, având ca scop final dorinta sa fie iertat de pacate, dorinta sa vina la Dumnezeu si dorinta să umble înaintea lui Dumnezeu, dupa voia Lui si să Îi facă plăcere în toate lucrurile, bineinteles toate realizandu-se in Numele Domnului Hristos Isus SI prin puterea Duhului Sfant.

Credinta

Credinţa mântuitoare este încrederea bazată pe autoritatea lui Dumnezeu în orice lucru revelat în Cuvântul Său despre Hristos; acceptând şi bazându-ne doar pe El pentru justificare şi viaţă veşnică. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în viata fiecăruia, însoţită de Harul Salvator care ne conduce către o viaţă de sfinţenie.

Justificarea

Justificarea este achitarea deplină prin Har a tuturor păcătoşilor care cred în Hristos,  fiind iertati de toate păcatele, prin dreptatea satisfăcută de Hristos la cruce. Justificarea este realizată nu prin ceva ce a fost lucrat în ei sau făcut de ei ( nu este efortul omului), ci în baza ascultării şi satisfacerii dreptăţii aduse de Domnul Hristos Lui Dumnezeu TATAL. Ei doar primind justificarea ca dar, fara plata, bazându-se pe HRISTOS şi pe neprihănirea Lui SI ASTFEL prin credinţa in SANGELE LUI HRISTOS se capata neprihanirea.

Regenerarea

Regenerarea este o schimbare a inimii lucrată de Duhul Sfânt, care îi aduce la viaţă pe cei care s-au nascut din Adam, care sunt morţi în neascultare şi păcat, luminând minţile lor spiritual, facandu-i sa înţeleaga Cuvântul lui Dumnezeu şi schimband întreaga lor natură pentru a iubi şi practica sfinţenia. Aceasta este lucrarea Harului nemeritat al lui Dumnezeu, care invie si atrage omul mort din pacat. Omul nu poate face nimic pentru a fi regenerat, ci este lucrarea exclusiva a DUHULUI SFANT in fiecare din noi in urma credintei in DOMNUL ISUS HRISTOS. Regenerarea este urmata de sfintenie zilnica.

Sfintenia

Toti aceia care au fost regeneraţi sunt de asemenea sfinţiţi de Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu care trăieşte în ei. Această sfinţire este in mod continuu prin ajutorul puterii Divine, şi toţi sfinţii  fiind schimbati de Dumnezeu, trăiesc în ascultare voită faţă de toate poruncile lui Hristos.

Perseverenta Sfintilor

Cei pe care Dumnezeu i-a acceptat în Preaiubiul Său ISUS HRISTOS DOMNUL şi pe care care i-a sfinţit prin Duhul Său, nu vor cădea de la starea de Har, ci vor persevera până la sfârşit. Şi chiar dacă vor cădea în vreo greseala prin neglijenţă şi ispite, intristand astfel Duhul; aceasta nu este o traire ca stil de viata, ci o abatere pe care o regreta, rezultand pocainta imediata si trairea in sfintenie( 1Ioan 2:1-2). Cei nascuti din DUHUL SFANT nu mai pot face ce vor pentru ca sunt calauziti de DUHUL SFANT care ramane in ei in veac (Ioan 14:16), nu mai pot face ce vor pentru ca au o natura noua (Romani 8:9) si o inima si un duh nou (Ezechiel 36:25-27) si LEGEA lui Dumnezeu este scrisa si sapata in inimile lor si ei nu mai sunt ai lor. Ceea ce a inceput DUMNEZEU in ei va duce la bun sfarsit (Filipeni 1:6), vor fi păstraţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţa în mântuire.

Biserica

Domnul Isus Hristos este Capul Bisericii, care este formata din toţi ucenicii Săi adevăraţi nascuti din Duhul Sau. Hristos Domnul este detinatorul la toată puterea pentru a conduce Biserica. Fiecare om nascut din DUHUL SFANT este madular in Biserica Domnului Isus Hristos. EL a dat Bisericii TOATA autoritatea necesară pentru a propovadui Evanghelia, avand putere peste toata puterea vrajmasului (Luca 10:19), totodata si administrarea ordinii, disciplinei şi închinării pentru Dumnezeu…

Botezul

Botezul este o poruncă dată de Domnul Isus Hristos, obligatorie pentru fiecare credincios, care crede in EL si constientizeaza dependenta de EL, prin care acesta este scufundat în apă în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, ca semn al părtăşiei în moartea şi învierea lui Hristos. Doar cel nascut din Duhul Sfant are dreptul Biblic sa se boteze, numai dupa ce prin Sangele Domnului Hristos a obtinut iertarea de păcate si schimbarea in noua faptura dedicata total lui Dumnezeu, trâind şi umblând in noua viaţă.

Cina Domnului

Cina Domnului este instituită de Domnul Isus Hristos pentru a fi luată cu pâine şi rodul vitei şi pentru a fi ţinută de Bisericile Lui până la sfârşitul vremurilor. Nu este un sacrificiu, ci este realizata pentru a comemora moartea Sa, totodata pentru a aminti Nunta Mielului, pentru a confirma credinţa credincioşilor in Domnul Isus Hristos. Astfel crestinii au partasie in curatie si smerenie prin DUHUL SFANT. Cina Domnului o poate lua Biblic numai cei care sunt nascuti din Duhul Sfant si botezati in apa si care umbla in sfintenie avand relatia cu Dumnezeu curata cat si relatile  cu aproapele.

Invierea si Judecata

Trupurile oamenilor se întorc în ţărână după moarte, dar duhurile lor se întorc imediat la Dumnezeu – cel nascut din Duhul Sfant va fi mangaiat si se va odihni împreună cu EL instantaneu in Rai; dar cel rău care nu a fost nascut din Duhul lui Hristos va fi chinuit instantaneu. Dumnezeu a stabilit o zi în care va judeca lumea prin Domnul Isus Hristos (2Corinteni 5:10). Trupurile celor morţi in Hristos vor invia la prima inviere (Apocalipsa 20:6) si vor avea o rasplata in Rai, iar trupurile celor morti in pacatele lor care nu au fost mantuiti vor fi înviate pentru judecata (Apocalipsa 20:11-15) si vor fi aruncati din locuinta mortilor in iaz. Astfel fiecare om, mantuit sau nemantuit de mania lui Dumnezeu va primi un destin vesnic; Rai sau Iad.

1.    Misiunea este imposibila despartita de puterea lui Dumnezeu

Toţi oamenii din orice cultură se nasc în depravare, în duşmănie cu Dumnezeu şi înnăbuşind adevărul. Convertirea omului şi înaintarea misiunii sunt absolut imposibile despărţite de puterea supranaturală a Duhului Sfânt în regenerare. Strategiile moderne de creştere spirituală a Bisericii şi multe metodologii noi de misiune deseori trec cu vederea peste acest adevăr esenţial.

2.    Doar Evanghelia Adevarata trebuie proclamata

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire (Romani 1:16), iar predicarea Evangheliei reprezintă „mijloacele” şi „metodologia” misiunii. Evanghelia este, în primul rând şi cel mai important, Dumnezeu în Hristos care împacă lumea cu Sine (2 Corinteni 5:19). Ea răspunde la întrebarea eternă legată de modul în care Dumnezeul drept poate justifica oamenii păcătoşi (Romani 3:26). Ea Îl arată doar pe Hristos, care a purtat pe cruce păcatele poporului Său, a fost părăsit de Dumnezeu şi zdrobit de puterea deplină a mâniei Sale drepte împotriva păcatului. Vestea Bună a Evangheliei este că prin moartea lui Hristos, dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută, iar mântuirea a fost câştigată pentru o mulţime de oameni. Aceasta este evidenţiată de Învierea Domnului Isus Hristos – „care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” (Romani 4:25).

3.    Evanghelia depaseste cultura

Cea mai mare nevoie a omului din orice cultură este ca Evanghelia să fie proclamată clar. Oamenii sunt mântuiţi prin Evanghelie şi continuă în sfinţire prin creşterea constantă în învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă diferenţele culturale nu sunt neglijabile, este cu mult mai important ca misionarul să fie preocupat de Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât de cultură. Un misionar a fost întrebat odată despre modul în care predica Evangelia unui anumit trib îndepărtat. El a spus: „Eu nu predic Evanghelia unui trib îndepărtat. Eu predic Evanghelia oamenilor!” Evanghelia Trebuie predicata in primul rand ca Dumnezeu sa fie inaltat, iar in urma acestui lucru, Dumnezeu alege oamenii.

4.    Misiunea „intrupata”  este esentiala

Chiar dacă ar putea exista mijloace efective non-personale în comunicarea Evangheliei, nu există înlocuitor al omului care să trăiască în cadrul unui popor, învăţându-i Evanghelia şi mărturisind credinţa faţă de ei. Dumnezeu Şi-a trimis singurul Fiu, iar EL S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har si de adevar. (Ioan 1:1, 14; 3:14).

5.    Evanghelizarea Superficiala reprezinta unul dintre cele mai mari obstacole ale Misiunii

Predicarea non-teologică, parodiile distractive şi filmele evanghelice, jocuri sau activitati nu reprezintă înlocuitori pentru expunerea Biblică a Evangheliei. A-i invita pe oameni să-şi ridice mâinile şi să rostească o rugăciune nu reprezintă un înlocuitor pentru chemarea biblică la pocăinţă, credinţă şi ucenicie personală. Siguranţa biblică a mântuirii nu vine dintr-o decizie din trecut sau dintr-o rugăciune, ci din evaluarea continuă a propriei vieţi în lumina Scripturii.

6.    Plantarea de Biserici este Lucrarea Principala a Misiunii

Există multe daruri şi chemări în trupul lui Hristos, dar toate acestea lucrează împreună pe câmpul de misiune având ca scop principal plantarea unei Biserici Biblice. Una este să se faca evanghelizări în masă şi să te lauzi cu numărul de decizii luate, alta este să plantezi o Biserică Biblică.

7.    Misiunea Adevarata cere sacrificiu

Un predicator a explicat că misiunea nu este nici mai mult nici mai puţin decât o oportunitate de a muri. Trăim într-o lume decăzută care se află în duşmănie cu Dumnezeu şi se împortiveşte adevărului Său; aşadar, misiunea şi suferinţa merg mână în mână (Marcu 10:29-30). Orice înaintare a Împărăţiei lui Hristos în domeniul celui rău va fi întâmpinată cu război. Sunt multe ţări şi popoare unde martirajul nu poate fi evitat.