Convingeri esentiale

1.    Misiunea este imposibila despartita de puterea lui Dumnezeu

Toţi oamenii din orice cultură se nasc în depravare, în duşmănie cu Dumnezeu şi înnăbuşind adevărul. Convertirea omului şi înaintarea misiunii sunt absolut imposibile despărţite de puterea supranaturală a Duhului Sfânt în regenerare. Strategiile moderne de creştere spirituală a Bisericii şi multe metodologii noi de misiune deseori trec cu vederea peste acest adevăr esenţial.

2.    Doar Evanghelia Adevarata trebuie proclamata

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire (Romani 1:16), iar predicarea Evangheliei reprezintă „mijloacele” şi „metodologia” misiunii. Evanghelia este, în primul rând şi cel mai important, Dumnezeu în Hristos care împacă lumea cu Sine (2 Corinteni 5:19). Ea răspunde la întrebarea eternă legată de modul în care Dumnezeul drept poate justifica oamenii păcătoşi (Romani 3:26). Ea Îl arată doar pe Hristos, care a purtat pe cruce păcatele poporului Său, a fost părăsit de Dumnezeu şi zdrobit de puterea deplină a mâniei Sale drepte împotriva păcatului. Vestea Bună a Evangheliei este că prin moartea lui Hristos, dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută, iar mântuirea a fost câştigată pentru o mulţime de oameni. Aceasta este evidenţiată de Învierea Domnului Isus Hristos – „care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” (Romani 4:25).

3.    Evanghelia depaseste cultura

Cea mai mare nevoie a omului din orice cultură este ca Evanghelia să fie proclamată clar. Oamenii sunt mântuiţi prin Evanghelie şi continuă în sfinţire prin creşterea constantă în învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă diferenţele culturale nu sunt neglijabile, este cu mult mai important ca misionarul să fie preocupat de Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât de cultură. Un misionar a fost întrebat odată despre modul în care predica Evangelia unui anumit trib îndepărtat. El a spus: „Eu nu predic Evanghelia unui trib îndepărtat. Eu predic Evanghelia oamenilor!” Evanghelia Trebuie predicata in primul rand ca Dumnezeu sa fie inaltat, iar in urma acestui lucru, Dumnezeu alege oamenii.

4.    Misiunea „intrupata”  este esentiala

Chiar dacă ar putea exista mijloace efective non-personale în comunicarea Evangheliei, nu există înlocuitor al omului care să trăiască în cadrul unui popor, învăţându-i Evanghelia şi mărturisind credinţa faţă de ei. Dumnezeu Şi-a trimis singurul Fiu, iar EL S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har si de adevar. (Ioan 1:1, 14; 3:14).

5.    Evanghelizarea Superficiala reprezinta unul dintre cele mai mari obstacole ale Misiunii

Predicarea non-teologică, parodiile distractive şi filmele evanghelice, jocuri sau activitati nu reprezintă înlocuitori pentru expunerea Biblică a Evangheliei. A-i invita pe oameni să-şi ridice mâinile şi să rostească o rugăciune nu reprezintă un înlocuitor pentru chemarea biblică la pocăinţă, credinţă şi ucenicie personală. Siguranţa biblică a mântuirii nu vine dintr-o decizie din trecut sau dintr-o rugăciune, ci din evaluarea continuă a propriei vieţi în lumina Scripturii.

6.    Plantarea de Biserici este Lucrarea Principala a Misiunii

Există multe daruri şi chemări în trupul lui Hristos, dar toate acestea lucrează împreună pe câmpul de misiune având ca scop principal plantarea unei Biserici Biblice. Una este să se faca evanghelizări în masă şi să te lauzi cu numărul de decizii luate, alta este să plantezi o Biserică Biblică.

7.    Misiunea Adevarata cere sacrificiu

Un predicator a explicat că misiunea nu este nici mai mult nici mai puţin decât o oportunitate de a muri. Trăim într-o lume decăzută care se află în duşmănie cu Dumnezeu şi se împortiveşte adevărului Său; aşadar, misiunea şi suferinţa merg mână în mână (Marcu 10:29-30). Orice înaintare a Împărăţiei lui Hristos în domeniul celui rău va fi întâmpinată cu război. Sunt multe ţări şi popoare unde martirajul nu poate fi evitat.